HET HUYS VAN TROOST vervult een spilfunctie in de zorg na het overlijden in het St. Jans Gasthuis.
Dit proces verloopt als volgt:

1. Noodzakelijke handelingen na overlijden

Als een patiënt in het St. Jans Gasthuis overlijdt, draagt het ziekenhuis het lichaam over aan de mortuariumbeheerder en geeft opdracht om alle ‘noodzakelijke handelingen’. Deze handelingen omvatten onder meer het verwijderen van infuuslijnen of katheters en sluiten van openingen en incisies. Hieronder valt ook de (voorbereiding op) obductie of donatie.

Kosten ziekenhuis:
Uitvoering van deze noodzakelijke handelingen komt voor rekening van het ziekenhuis als onderdeel van de verleende medische specialistische zorg.

Meer informatie:

• Brochure SJG: Informatie voor nabestaanden
• Brochure SJG: Obductie - informatie voor nabestaanden

2. Piëteitsvol gekoeld bewaren van de overledene

Als de noodzakelijke handelingen verricht zijn, kan de uitvaarverzorger die u daartoe opdracht hebt gegeven het lichaam ophalen in het mortuarium. Gebeurt dat niet binnen 3 uur, dan is de mortuariumbeheerder gehouden om het lichaam gekoeld te bewaren. Een commissie van wetenschappers en specialisten heeft vastgesteld dat koeling noodzakelijk is om het lichaam te conserveren. De mortuariumbeheerder over tot koeling, ongeacht of nabestaanden daartoe een expliciete opdracht hebben gegeven, omdat hij de zorg voor de overledenen heeft aangenomen (zaakwaarneming, artikel 6:198 Burgerlijk Wetboek).

Kosten nabestaanden:
De kosten voor het gekoeld bewaren vallen niet onder de ziekenhuiszorg, worden niet door de zorgverzekering vergoed en komen daarmee voor rekening van de nabestaanden. Dit is ook opgenomen in de algemene voorwaarden van het ziekenhuis. Het tarief voor gebruik van mortuarium en koeling voor de periode van 3 tot 24 uur na het overlijden treft u aan onder de informatie voor uitvaartverzorgers op deze website.

Geen gebruik van mortuariumfaciliteiten:
Wenst u geen gebruik te maken van de mortuariumfaciliteiten en de verplichte koeling vanaf drie uur na overlijden, neem dan direct contact op met uw uitvaartverzorger om het lichaam zo mogelijk binnen 3 uur na het moment van overlijden te laten overbrengen. De overdracht van de overledene vindt conform protocol van het ziekenhuis altijd plaats via het mortuarium.

3. Wenselijke zorg voor de overledene

Alle zorg die u wenst voor het lichaam van de overledene wordt geleverd door de uitvaartverzorger die u daartoe opdracht geeft. HET HUYS VAN TROOST biedt uitvaartverzorgers hiervoor desgewenst faciliteiten en beschikt over zalen waar nabestaanden rouwbezoek kunnen brengen.